Header Baby - baby in air with mother

Moderskabet gennem 5 årtier

Forældre af sin tid: Moderskabet gennem mere end 45 år

 

Med mere end 45 år på bagen har Allomin 2 været en del af moderskabet i en periode, hvor både forældreskab og familieroller har været under kraftig forvandling – og stadig er! Det giver stof til eftertanke og ikke mindst indblik i, hvordan familierelationer og forældreskab har forandret sig.

For var det anderledes at blive mor i 70’erne, end det er nu? Er der forskel på forventningerne til forældrene og relationen mellem forældre og barn? Vi har talt med fem kvinder, der er blevet mødre første gang i 1970’erne og frem til nu, om hvordan de oplevede det at blive mor i 70’erne, 80’erne, 90’erne, 00’erne og 10’erne.