4 mennesker der laver mad i et køkken

Sådan arbejder vi med madspild

Vores mål er at have 0 % madspild i 2025. Vores produkter skal nå dig som forbruger uden madspild undervejs. Hvis der alligevel skulle forekomme spild, sørger vi for, at det bliver brugt på en måde, der belaster miljøet mindst muligt. Vores madspildsarbejde kan opdeles i fire hoveddele; reducere, genbruge, genanvende og udvinde energi.

Ikon der viser pil der peger nedad

Reducere


Det absolut vigtigste for at reducere vores miljøbelastning og udnytte vores ressourcer er at minimere mængden af ​​affald og spild. For at opnå dette i både produktion og lager investerer vi i at uddanne personale og arbejde med hyppige salgsprognoser for at minimere spild på den måde.

Vi opfordrer også vores forbrugere til at se, lugte og smage på vores glutenfri produkter for at vurdere, om de stadig er gode at spise efter bedst før-datoen. Læs mere om "Bedst før, ofte godt efter" her. På den måde bidrager vi til reduceret madspild også efter, at produkterne har forladt vores lager. Vi samarbejder også med butikker, der kan modtage varer med korte datoer.

Vi donerer også mad til velgørenhed, herunder Madmissionen, Stockholms Bymission, Danske Venligboerne, Norske Fattighuset og Finske Operaatio ruokakassi.

Ikon der viser tegning af en gris og en spand med foder

Genbruge

Det er svært helt at undgå et vist spild i vores fødevareproduktion, især i begyndelsen og slutningen af ​​en produktionscyklus. Det er nemlig sådan, at det, der så produceres, ikke altid lever op til de høje kvalitetskrav, der stilles til, at produktet kan gå videre til emballering.

Den største del af det madspild, der stadig opstår på anlæggene, går til virksomheder, der laver det til dyrefoder. Hos Korsnäsbageriet har vi fokuseret på at finde mere bæredygtige mål for produktaffald. For eksempel gives knækbrødskrummer som foder i en ny insektfarm i regionen. Insekterne kan så bruges i fiskefoder. Vi har også gennemført succesfulde testsalg af knækbrød med mindre kvalitetsfejl til forbrugerne.

Mulighederne for at tage hånd om affald forbedres hele tiden og den udvikling vil vi gerne være med til.
Ikon der viser symbolet for genanvendelse, tre pile der danner en cirkel

Genanvende

Mulighederne for at tage hånd om affald forbedres hele tiden og den udvikling vil vi gerne være med til. En del af vores knækbrødskrummer bliver genanvendt af et højteknologisk bioraffinaderi til tre nyttige produkter, nemlig ethanol, proteinfoder til køer og kuldioxid til drikkevareproduktion. Biogas produceres også af flydende produktrester og affald, der ikke kan bruges til dyre- eller insektfoder. Råvareemballage af plast, metal og bølgepap genanvendes også.

Ikon der viser en flamme

Udvinding af energi

Det er vigtigt for os, at intet affald eller spild bliver kasseret. De rester, som vi ikke kan undgå, genbruge eller genanvende, går til et forbrændingsanlæg, der udvinder energi. Energien bruges mest som varme. Vores mål er, at intet madaffald skal gå til forbrænding.

Siden blev sidst ændret den 6. november 2023.

Læs mere

... om vores bæredygtighedsarbejde