Semperfabrikken i Götene

Vi satser på vedvarende energi

Vores energiforbrug i Sverige er baseret på 100% vedvarende energikilder. Vi investerer også i effektivitets- og vedligeholdelsesarbejde for ikke at spilde energi.

Elektricitet fra vedvarende kilder

Siden 2020 har vi haft vandkraftcertifikater, som garanterer, at den elektricitet, vi bruger på fabrikkerne i Götene og Korsnäs og på vores kontorer, kommer fra vedvarende kilder. På vores babymadsfabrik i Götene bruges også damp, som er fremstillet af træflis i et eksternt varmeværk, hvilket også en vedvarende kilde. Men selv med bæredygtige energikilder er det vigtigt ikke at spilde energien. Derfor har vi fokus på effektivitet i produktionen og investerer i god vedligeholdelse af vores anlæg.

Glødelampe
Produktion af modermælkserstatning, Götene

Siden er opdateret 1. september 2023.