Hvad og hvornår skal baby have mælk

Mælk – hvad og hvornår….

Man anbefaler, at barnet ikke får komælk, men i stedet får modermælk eller modermælkserstatning det første leveår.

Årsagen er, at komælk har et proteinindhold, som er ca. 3 gange så højt som modermælk og modermælkserstatning og et meget lavt jernindhold. Højt proteinindtag fra mælk i det første leveår kan medføre fedme senere hen.

0 - 6 måneder

Man anbefaler, at barnet ammes fuldt ud indtil 6 måneders alderen. Børn, der får modermælk, ammes efter behov døgnet rundt. Måltiderne bør ikke være skemalagte, hverken med hensyn til hvor ofte eller hvor længe barnet spiser. Trives dit barn, kan du amme det fuldt indtil det er 6 måneder. Børn, der får modermælkserstatning, skal som ammede børn spise, når de er sultne. Børns appetit er forskellig, så det er alene barnets behov, der bestemmer hvor meget og hvor ofte, barnet spiser.

6 - 9 måneder

Barnets ernæringsbehov kan ikke længere dækkes af modermælk, og senest i 6 måneders alderen skal barnet introduceres for skemad.
Semper anbefaler, at man som supplement eller erstatning for modermælk bruger ën af vores Semper Allomin 2 produkter, når barnet er 6 måneder, fordi Allomin tilskudsblandingerne er tilpasset det lidt ældre barns behov idet de indeholder mere jern og protein og mindre fedt. På den måde er den tilpasset, at barnet også får næringsstoffer fra den "almindelige" mad. Når barnet bliver 6 måneder er det medfødte jernlager brugt op og barnets jernbehov skal nu skal dækkes gennem kosten - det er Allomin 2 produkterne en god måde at imødekomme. 

9- 12 måneder

Fra 9 måneders alderen kan sødmælk gives i mindre mængde i den hjemmelavede grød og mos  - under 100 ml per døgn og syrnede sødmælksprodukter (sødmælksyoghurt, A38 og tykmælk) kan gives i små mængder (stigende fra ½ til 1 dl), som en del af en varieret kost. Produkterne bør indeholde ca. 3,5 % fedt og højst 3,5 g protein pr. 100 g. 

Undgå fromage frais, græsk yoghurt, skyr, ymer og ylette ind til barnet er 2 år pga. det høje proteinindhold. 
  
Den samlede mælkemængde (modermælk, modermælkserstatning, tilskudsblanding sødmælk og surmælksprodukter) bør være maks. ¾ liter pr. dag. Fra 9 måneder og frem til 1 års alderen nedtrappes mælkemængden til ca. ½ liter i døgnet. 

1 - 2 år

Fra 1 til 2 år bør barnet drikke letmælk, ca. 350 ml og maks. ½ liter i døgnet.

2 - 3 år

Fra 2 år anbefaler man skummet- mini- og kærnemælk, ca. 350 ml og maks. ½ liter i døgnet.

Brug Semper Allomin 2 fra Semper som alternativ til komælk

Allomin 2 fra Semper er et godt alternativ til komælk og er tilpasset børn fra 6 måneder og har et højt indhold af jern og lavere indhold af protein sammenlignet med komælk. 

Risdrik, sojadrik, havredrik og mandeldrik 

Risdrik, sojadrik og lignende har intet med mælk at gøre og kan ikke bruges som modermælkserstatning eller alternativ til komælk.
 
De danske myndigheder fraråder helt risdrik til børn. Fund af arsen i risdrik har fået Fødevarestyrelsen til at fraråde, at børn drikker risdrik. Hvis man indtager meget arsen igennem længere tid, kan det have sundhedsskadelige virkninger. Sojadrik har et lavere indhold af vitaminer og mineraler, og desuden indeholder sojadrik mange isoflavoner, dvs. stoffer med svage østrogenlignende virkninger. Derfor kan sojadrik tidligst anvendes som drikkemælk fra 2 års alderen, men man kan bruge det i små mængder i madlavningen, dog tidligst fra barnet er 1 år.  

Havredrik og mandeldrik indeholder ikke noget naturligt indhold af vitaminer og mineraler og kan ikke bruges som modermælkserstatning. Til børn med komælksallergi kan havredrik og mandeldrik bruges i mindre udstrækning i madlavningen.