STEP-metoden, interview med familien

Forskningen bag STEP

STEP er et program og en metode, som er udviklet af Semper. Metoden er baseret på et studie (OTIS – Optimeret overgangskoststudie) gennemført på Institut for Klinisk Videnskab ved Umeå Universitet. Formålet var at afdække, hvordan man gennem tidlig og systematisk introduktion af frugt og grønt efterfulgt af en nordisk kost rig på grøntsager, frugt, fisk og kornprodukter kan bidrage til at skabe et godt grundlag for sunde madvaner hos små børn. Studiet koncentrerede sig om lokale råvarer for på længere sigt at finde en bedre kost også ud fra et bæredygtighedsperspektiv. 

Resultaterne fra studiet bidrager til ny information om hvad man kan gøre hjemme for at servere en overgangskost som er sundere og samtidig mere bæredygtig for vores børn.

Sådan foregik det 

Til studiet blev der rekrutteret 250 børn, som blev tilfældigt fordelt på to grupper. En kontrolgruppe og en studiegruppe med hver 125 børn. Studiet løb i næsten 5 år, og resultaterne bearbejdes stadig og præsenteres efterhånden, som de foreligger. En ph.d.-studerende ved universitetet står for studiet, og forældre med børn, som medvirker i studiet, møder med jævne mellemrum den ph.d.-studerende, sundhedsplejersker og diætister.

STEP-metoden, Lykke tager prøver med mor
STEP-metoden, forskningsstudie ved Umeå Universitet

Resultatet 

Resultatet af studiet viser, at små børn, som har spist en overgangskost baseret på lokale råvarer, og som systematisk har fået introduceret smagsportioner fra 4-6-måneders alderen, øgede deres indtag af frugt og grønt frem til 18-måneders alderen, hvilket er positivt ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Det øgede indtag af frugt og grønt medførte et væsentligt lavere proteinindtag, hvilket også kan give sundhedsmæssige fordele.  

Vækstkurverne hos børnene, som spiste mere frugt, grønt og bær, adskilte sig ikke fra kontrolgruppens. Derimod var s-urea signifikant lavere i gruppen, som fik en kost, der var rig på frugt og grønt, hvilket afspejler det lavere proteinindtag. Gruppen havde også et signifikant højere niveau af s-folater, hvilket hænger sammen med det højere indtag af frugt og grønt. 

STEP-metoden, Inez ser sit spejlbillede

Ny viden

Resultatet af studiet bidrager med ny information om, hvad man kan gennemføre i hjemmet, for at vores børn kan få serveret en overgangskost, som er sundere og samtidig mere bæredygtig for miljøet. Det betyder, at vi med de nye fakta fra studiet kan bidrage til at forbedre fremtidige retningslinjer for kost til spædbørn både i Danmark og andre lande. 

Ulrica Johansson, forsker i Otis-studiet på Umeå Universitet

Hvordan blev smagene valgt ud?

Ulrica Johansson, forsker i OTIS-studiet svarer: Formålet med smagsportionerne i den nordiske kost var at drage fordel af, at vi i de nordiske lande har mange råvarer, der indeholder en blanding af sure og bitre smag. Disse smage kan være gode at bruge, når spædbørn skal lære at spise i 4-6 måneders alderen. I denne periode er de modtagelige for selv skarpe smage, som de normalt ikke accepterer senere fra 1,5 år, når neofobi/nægtelse af at spise opstår.

Forsker Ulrica fortæller
Inez og mor detager i STEP-studiet

"Hun ville have mere og mere hver gang"

Læs hvordan det gik, da Inez og hendes mor Ida fulgte programmet, da de deltog i OTIS-studiet ved Umeå Universitet.

Mor Ida fortæller
STEP-metoden, deltageren Lykke med målebånd

"Se det som en sjov udfordring”

Her kan du læse et interview med Lykkes familie, som også deltog i studie. Mor Ronja fortæller hvordan hele familien spise mere varieret nu, takket være den her oplevelse, til trods for at hun selv er ret kræsen, når det gælder mad….

Mor Ronja fortæller
Puré med hindbær - smagsportion

Opskrifter

Her finder du opskrifterne som bruges i STEP-metoden>>

  • Æble 
  • Ærter 
  • Hindbær 
  • Blomkål 
  • Havtorn 
  • Majroe 
  • Tranebær 
  • Ræddike