Nordiska ängar i morgonljus

Børnemad - Børnemadskvalitet

Børnemad reguleres af en lovgivning med meget strengere regler end dem der gælder for almindelig mad. Det kalder vi børnemadskvalitet. Det kræver selvfølgelig den største omhu fra os alle, der laver børnemad til de små. Og det synes vi er godt!

 

Barnmatskvalitet - Semper Barnmat

Vidste du at?

Børnemadsråvarer…

…er renere end dem, du finder i supermarkedet. Det skyldes, at dansk lovgivning er så streng, at kun de bedste råvarer kan bruges til børnemad. 

Børnemadskvalitet betyder, at grænseværdierne for tungmetaller, svampegifte og sprøjtemidler i børnemad er meget lavere end dem der gælder for almindelig mad. Børnemad må desuden heller ikke indeholde hverken konserveringsmidler, farvestoffer eller sødestoffer. Præcis som det skal være!  

Børnemadskvalitet betyder, at råvarer, der bruges i børnemad, er de allerbedste, der kan skaffes. Når du serverer dit barn et godt måltid fra børnemadshylden, kan du være helt sikker på, at maden indeholder, hvad dit voksende barn har brug for, og at det er tilberedt med de allerbedste ingredienser. 

Børnemad indeholder ingen..
  • konserveringsmidler
  • farvestoffer
  • sødemidler

Tusind gange færre pestidrester

Børnemadskvalitet betyder ekstremt lave grænseværdier for fx pesticidrester. For eksempel kan de jordbær, du køber i butikken, indeholde tusind gange flere pesticidrester end de jordbær, vi bruger.

Børnemadskvalitet og tungmetaller

Tungmetaller såsom cadmium og bly, der findes i jorden, optages af korn og andre afgrøder. Derfor vælger vi omhyggeligt den jord vi får afgrøderne fra, for at imødekomme kravene til kvaliteten af ​​børnemad i vores råvarer. I dag er det ikke ualmindeligt, at jord er forurenet og har høje niveauer af tungmetaller. Grænseværdierne for tungmetaller i børnemad er meget lavere end for anden mad, og vi håndplukker vores leverandører for at sikre, at indholdet holdes lavt.

Vi sørger også for, at den havre vi bruger har et lavt indhold af cadmium. Kun en lille del af den havre, der dyrkes til madvarer i Sverige lever op til kravene for råvarer der skal bruges  i børnemad. 

Jordbær

Omhyggelig kontrol af svampegifte

Spædbørn og småbørn er mere følsomme overfor uønskede stoffer, såsom svampegifte, end voksne. Svampegifte forekommer ofte i fx tørrede frugter, i nødder og i korn, der ikke er tørret ordentligt efter høst. Vi har omhyggelige kontroller der sikrer, at børnemaden er god, og at den overholder grænseværdierne.

Absolut ingen konserveringsmidler

Det er forbudt at bruge konserveringsmidler i børnemad. I stedet konserveres børnemad ved varmebehandling. Når man åbner fx et børnemadsglas, høres en kliklyd, der garanterer, at det har været lukket tæt. Når du har åbnet et glas eller en klempose, skal maden opbevares i køleskab.