Børn og salt

Vent på, at barnet er i godt humør

Vælg et tidspunkt, hvor dit barn er mest vågent og trygt.

Gerne mellem to almindelige måltider.