Baby der ligger på maven - artikel om hvordan du styrker babys immunforsvar fra Semper Børnemad

Tigerspring 12 uger

Dit barn er kun omkring 3 måneder gammelt, men som forældre har I allerede gennemgået utallige nye oplevelser og følelser sammen med dit barn. Oven i alt det har du allerede nu også snart været igennem hele 3 tigerspring.

Det kan stille ekstra krav til jer som forældre, når et 12 uger tigerspring er lige om hjørnet, hvor din baby får nye forståelser og færdigheder på kort tid. Heldigvis er tigerspring 3 ét af de kortere af slagsen. På denne side kan du lære meget mere om det tredje tigerspring.

Hvad er et tigerspring og hvorfor er det godt at kende til dem?

Gennem flere års undersøgelse er den hollandske antropolog Hetty van de Rijt sammen med etnolog og udviklingspsykolog Frans Plooij kommet frem til en teori om, at børn gennemgår de samme 10 kognitive udviklingsspring i løbet af de første godt 2 år. Disse spring i udvikling, hvor de mener, at barnet på kort tid lærer helt nye færdigheder, har de valgt at kalde tigerspring. På denne side går vi i dybden med tigerspring 3, men vi har også skrevet mere overordnet om alle 10 tigerspring.

Hvis du som forældre vælger forholde dig til tigerspringsteorien, bliver du bekendt med ca. hvornår de såkaldte tigerspring forekommer, og hvad de oftest indebærer. Det kan det være med til give en bedre forståelse for, hvad dit barn går igennem og hvorfor de måske opfører sig lidt anderledes.

Viden om fænomenet 3. tigerspring kan både give dig information om hvilke reaktioner du kan forvente, at dit barn får på tigerspring ved 3 mdr samtidigt med, at det kan give dig en forståelse for, hvad din baby gennemgår og oplever.

Baby på mors skulder - Semper Børnemad

Tigerspring 3 - en verden af blide overgange

Når I kommer til tigerspring 3, kaldes det også for ‘En verden af blide overgange’. Det betyder, at jeres baby nu udvikler evnen til at kunne følge kontinuerlige bevægelser i et rum, og kunne opfatte nye nuancer som for eksempel at stemmer skifter toneleje i løbet af en sætning, eller andre menneskers rolige kropsbevægelser. 

Barnet bliver også mere og mere opmærksom på ansigter og det at kunne skelne kendte personer fra ukendte. Det kan for eksempel bevirke, at det er sværere for nye mennesker i barnets liv at få lov at bære babyen frem for forældrene.

Hvor længe varer så 3 tigerspring? Dette 3. tigerspring kan vare op til én uge, men i nogle tilfælde varer det blot 1-2 dage.

Symptomer på 3. tigerspring

Din baby med 3 måneders tigerspring kan vise flere forskellige reaktioner og 3. tigerspring tegn. Dit barn kan for eksempel virke mere omklamrende og endnu mere som om, at det kun vil have sine forældre, fordi det begynder at kunne skelne ansigter bedre. Du kan også opleve at jeres barn får større suttebehov og gerne vil drikke mere, for at føle mere trøst oftere. Der kan også være sammenhæng mellem 3 tigerspring og søvn, idet at du kan opleve et barn, der sover dårligere og for eksempel tager kortere lurer. Du kan opleve, at din baby med tigerspring ved 12 uger græder mere end normalt, og kan få deciderede grådanfald ved ting, de ikke har gjort før.

Du kan altså opleve flere forskellige tigerspring 12 uger symptomer, som kan kræve ekstra omsorg af dig som forælder.

Det kan du som forælder gøre

Når I er kommet til tredje tigerspring efter 3-4 måneder, er der flere ting, I som forældre kan gøre for at hjælpe jeres tigerspring baby på 12 uger igennem. Som ved alle tigerspring er det altid en god idé at forsøge at væbne sig med lidt ekstra tålmodighed og afgive så meget omsorg og betryggende adfærd, som man overhovedet har overskud til.

Derudover kan du for eksempel også deltage, opmuntre og hjælpe dit barn med de nye ting og færdigheder, som barnet lærer i dette tigerspring. Det kan eksempelvis være at hjælpe barnet med at få fat på den ting, som de nu bedre kan række ud efter med begge hænder. Du kan give barnet aktivitetslegetøj med forskellige overflader eller som kan afgive små lyde. Det er også en god idé at gentage dit barns lyde, som der kommer flere og nye af i øjeblikket. Det er også nu, at du kan begynde at lade barnet opleve og undersøge ting mere på egen hånd - da de nu typisk kan ligge op til 30 minutter selv. 

Dette kan du forvente efter tigerspring 3 er slut

Et spørgsmål de fleste forældre har er: 3 tigerspring, hvor længe tager det? Her kan du glæde dig over, at tigerspring 12 uger varighed er på højst én uge, og nogle gange kun 1-2 dage.

Når I er kommet igennem tredje tigerspring, kan I se frem til, at jeres baby nu generelt er mere bevidst, holder øje med omgivelserne og er mere deltagende i forhold til de personer, der er omkring barnet. På den måde begynder de at differentiere deres opførelse til forskellige mennesker. Jeres barn laver nu også nye og flere lyde, der minder mere om pludren og snakken og end før. Det kan også følge blide bevægelser igennem rummet og tage fat om ting med begge hænder.

Husk at jeres babys udvikling er individuel og at ikke alle børn slavisk følger tigerspringene. At et tigerspring springes over eller opleves anderledes, betyder ikke, at dit barn udvikler sig forkert, eller at I som forældre gør noget galt. Det gør blot jeres barn til sin egen person.

Bemærk at teorien om tigerspring ikke er en anerkendt videnskabeligt underbygget teori, men nærmere skal ses som en rettesnor, som nogle forældre kan finde fortrøstning og støtte i at kende til.