barn og forælder på en mark

Tigerspring 75 uger

Velkommen til det tiende og  efter sigende sidste tigerspring. Jeres barn er nu godt 1,5 år gammelt og I oplever måske, at dets personlighed og skønne særheder begynder at skinne endnu mere igennem. Dette er en spændende tid, hvor jeres børn endnu en gang oplever store fremskridt i deres udvikling. Vi vil her dykke ned i teorien om det 10. tigerspring og besvare nogle af de spørgsmål, du måske sidder med om dette særlige og sidste udviklingsspring.

Et tigerspring siges at markere en tid, hvor barnet oplever øget selvbevidsthed og følelsesmæssig udvikling. Begrebet er udviklet ud fra observationer af babyer og deres forældres oplevelser. Under undersøgelsen observerede to hollandske psykologer, at børnene, som de undersøgte, så ud til at udvikle nye evner og forståelser i spring, som forekom på nogenlunde samme aldersmæssige tidspunkt. Det sammenfattede de med begrebet Tigerspring og lavede en beskrivelse af 10 af disse udviklingspring, som de hævder sker indenfor barnets første 2 leveår. Du kan læse mere om hver af springene her. Det tiende tigerspring er ifølge teorien det sidste og et afgørende skridt i jeres barns udvikling. Det forekommer typisk omkring, når dit barn er 75 uger. 

Hvor lang tid varer det 10 tigerspring?

Ligesom andre tigerspring kan varigheden af det tiende tigerspring variere fra barn til barn. Nogle børn kan opleve ændringer i deres adfærd og udvikling i et par uger, mens det for andre kan strække sig over en længere periode. Generelt beskrives det 10. tigerspring som et, der varer op til 4 uger og ligger mellem ca. uge 71 til uge 75.

Søvn i det 10 tigerspring

Under det tiende tigerspring kan søvnforstyrrelser forekomme. Barnet kan have svært ved at falde i søvn eller vågne hyppigere om natten på grund af de mentale forandringer, som de gennemgår og skal bearbejde. I kan forsøge at skabe en rolig putterutine og et afdæmpet soveværelse for at hjælpe barnet med at finde ro og hvile.

Hvad kendetegner det 10 tigerspring?

Det tiende tigerspring er ifølge teorien kendetegnet ved at jeres barn får øget selvbevidsthed og udvikler større forståelse for emotionelle sammenhænge. Barnet vil begynde at udtrykke og forstå deres egne følelser bedre. De kan også udvise øget empati og forståelse for andres følelser. Derfor menes det, at dette spring er en vigtig del i barnets følelsesmæssige udvikling.

barn der sidder i en klapvogn og griner

Social udvikling i det 10 tigerspring

Barnets sociale udvikling omfatter en bred vifte af evner og forståelser. Ifølge tigerspringsteorien begynder dit barn nu at lære om familiedynamikker, hvor hver person har sin egen rolle og plads i jeres families eget "system". Samtidig udvikler barnet forståelse for sociale begreber som for eksempel samvittighed og tålmodighed. Det hævdes også, at barnet nu begynder at forstå samspillet mellem sig selv og andre som systemer.

I takt med at jeres barn udvikler begyndende samvittighed og empati, får de bedre grundlag for at tilpasse sine egne handlinger til andre mennesker. Det kan for eksempel komme til udtryk ved at være hjælpsom, tålmodig eller forsigtig. Dog kan det være en udfordring for barnet at praktisere disse egenskaber fuldt ud, da det stadig er mest naturligt for dem at reagere meget impulsivt.

Husk, at hvert barn udvikler sig i sit eget tempo, og det er vigtigt at støtte og opmuntre barnet i dets sociale udvikling. Giv barnet mulighed for at udforske og indlære de nye færdigheder, og vær tålmodig og støttende, mens det lærer og vokser - uanset om I benytter jer af tigerspringsteorien eller ej.

Slut med tigerspring - hvad så nu?

Tigerspringsteorien, som omfatter de 10 tigerspring, er som nævnt baseret på observationer af spædbørn og småbørns udvikling. Den er udviklet af Hetty van de Rijt og Frans Plooij. Ifølge deres teori dækker de 10 tigerspring de vigtigste og mest markante udviklingsfaser i de første 20 måneder af et barns liv.

Det tiende tigerspring markerer en slags afslutning på de perioder, hvor barnet ifølge teorien hævdes at opleve store forandringer på bestemte tidspunkter. Efter det tiende tigerspring er barnet ifølge teorien nået langt i sin udvikling og de begynder at nærme sig 2-årsalderen. Efter det vil de selvfølgelig fortsat opleve vækst og udvikling, men ifølge teorien, ikke i samme omfang på samme tidspunkt som jævnaldrende børn.

Efter det tiende tigerspring hævder teorien at børns udvikling begynder at variere i sådan en grad, at det bliver vanskeligt at opstille generelle rammer for de såkaldte tigerspring. Efterhånden som børn vokser, siger teorien, at de udvikler sig i deres eget tempo og kan opleve fremskridt og udfordringer på forskellige tidspunkter og i forskellige områder af deres udvikling.

Teorien hævder at børns individuelle forskelle bliver mere udtalte efter det 10. tigerspring, og deres udvikling påvirkes af en række faktorer, herunder deres genetiske arv, miljømæssige påvirkninger, opdragelse og individuelle erfaringer. Derfor har bogen ‘Vidunderlige uger’ ikke opstillet generelle rammer for tigerspring ud over det tiende.

Det er vigtigt for forældre at være opmærksomme på deres barns unikke behov og udvikling og at give dem støtte, opmuntring og de nødvendige ressourcer til at trives og vokse. Hvis I har bekymringer eller spørgsmål omkring barnets udvikling, anbefales det altid at søge rådgivning fra sundhedsfagligt personale for at få en individuel vurdering og vejledning.

Det er desuden vigtigt at bemærke, at tigerspringene er teoretiske faser og ikke en facitliste på dit barns udvikling. Hvert barn er unikt, og der kan være individuelle variationer i, hvordan de oplever og gennemgår alle udviklingsperioder. Det er også muligt, at der kan være andre udviklingsmæssige spring eller milepæle ud over det, der er identificeret i tigerspringsteorien.

Bemærk at teorien om tigerspring ikke er en anerkendt videnskabeligt underbygget teori, men nærmere skal ses som en rettesnor, som nogle forældre kan finde fortrøstning og støtte i at kende til.