Barn sitter vid bordet och ska äta

Tigerspring 37 uger

Som forældre til en baby på 9-10 måneder, er der allerede sket utrolig meget i den tid, I har kendt jer selv som forældre. I er nok kommet til et tidspunkt, hvor I begynder at se jeres guldklump mere og mere som et lille barn end en baby. Jeres barn har en tydeligere personlighed og begynder at have klare holdninger til nye ting. I har også allerede oplevet at forældreskabet er fyldt med både glæde, udfordringer og masser af nye følelser. 
Når jeres barn bliver omkring 37 uger, vil I ifølge teorien opleve at jeres barn gennemgår det 6. tigerspring.

Hvad er et tigerspring?

Et tigerspring er en term, der bruges i bogen ‘Vidunderlige uger’ til at beskrive perioder med særlig stor udvikling hos spædbørn og småbørn. Det er ifølge tigerspringsteorien perioder, hvor barnet gennemgår store forandringer i deres kognitive, følelsesmæssige og fysiske udvikling på relativt kort tid. Disse spring er ofte forbundet med ændringer i barnets adfærd, søvn og humør. 

Tigerspringsteorien er udviklet af hollænderne Hetty van de Rijt og Frans Plooij. Den beskriver ti forskellige tigerspring, som de mener, der opstår i løbet af barnets første ca. to år. Teorien hævder at hvert tigerspring er forbundet med specifikke udviklingsmæssige milepæle og udfordringer, og det kan være nyttigt for forældre at være opmærksomme på disse perioder for bedre at forstå og støtte deres barns udvikling. Læs overordnet om alle 10 tigerspring her.

Baby og forælder på en seng

Det 6. tigerspring ved 37 uger er en milepæl i jeres barns kognitive og følelsesmæssige udvikling. Det forekommer typisk omkring uge 37, men det kan variere fra barn til barn og kan starte allerede fra uge 34. Varigheden af et tigerspring kan variere, og det samme gælder for det 6. tigerspring.

Nogle børn kan opleve ændringer i deres adfærd og udvikling i et par uger, mens det for andre kan strække sig over en længere periode. Vær tålmodige og støttende gennem denne fase, og husk at jeres barn udvikler sig i sit eget tempo.

Hvad kendetegner sjette tigerspring

Ud over de typiske tigerpsringstegn, som du har oplevet ved tidligere spring såsom generelt større utilfredshed end normalt, kan du også opleve følgende ting ved tigerspring 6.

At dit barn græder mere og på anden måde, end I er vant til. Det kan have store humørsvingninger, og klynge sig til jer i højere grad, end I vant til. 

Med evnen til at tænke mere abstrakt følger også en række mere komplekse følelser. Det kan for eksempel være: jalousi. I kan derfor opleve at jeres barn begynder at protestere, hvis I som forældre leger med andre børn eller giver andre opmærksomhed.

Noget andet du kan opleve ændre sig ved tigerspring 37 uger er søvn. De kan sove mindre og ligefrem begynde at få mareridt, som kan betyde at de vågner op grædende, eller måske græder i søvne.

Det sjette tigerspring kan ligeledes have indflydelse på jeres barns rutiner. De kan begynde at vise modstand mod tidligere etablerede rutiner og have behov for ændringer. 

Råd til at komme igennem 6. tigerspring

Det 6. tigerspring beskrives som et spring, der kan være en intens periode for både jer og jeres barn. Her er et par råd, som kan være behjælpelige igennem tigerspring 6.

  1. Vær opmærksom og anerkendende

Vær opmærksomme på de ændringer, I ser i jeres barns adfærd og udvikling, og vær anerkendende over for deres fremskridt. Vis dem at I er stolte af deres nye færdigheder og opmuntrer dem til at fortsætte med at udforske og lære.

  1. Skab et stimulerende miljø

Under dette tigerspring er det en god idé at give jeres barn et stimulerende miljø, hvor de kan udforske og lære. Sørg for at have forskelligt legetøj og aktiviteter, der kan understøtte deres udvikling som for eksempel billedbøger og ture i naturen.

  1. Bevar rutiner og skab tryghed

Selvom tigerspringet kan medføre ændringer i jeres barns behov, er det stadig vigtigt at opretholde nogle faste rutiner og skabe tryghed i deres daglige liv. Hold fast i kendte aktiviteter som måltider, badetid og sengetid i det omfang, som det er muligt. Dette kan hjælpe jeres barn med at føle sig tryg og give forudsigelighed midt i de nye udfordringer, de står over for.

  1. Tag jer tid til jer selv

At støtte jeres barn gennem tigerspringet kan være krævende. Husk at tage jer tid til jer selv som forældre. Find tid til hvile, omsorg og aktiviteter, der genoplader jer. Søg støtte fra jeres partner, familie eller venner, når I har brug for det. Ved at passe på jer selv, kan I bedre være der for jeres barn.
 

Hvad kan dit barn efter tigerspring 6

Det sjette tigerspring adskiller sig fra de tidligere tigerspring på flere måder. Det sjette tigerspring markerer en overgang til mere abstrakt og kompleks tænkning. Mens tidligere tigerspring fokuserede på mere grundlæggende kognitive færdigheder som sensorisk udvikling og årsag-virkning forståelse, går det sjette tigerspring videre til at omfatte abstrakte koncepter, symboler og sammenhænge.

Under det sjette tigerspring siger teorien, at I vil se en stigning i jeres barns fantasi og evne til symbolsk leg. Det kan være, at de kan finde på at bruge et stykke legetøj som symboler for noget andet. For eksempel ved at lave en drikkebevægelse med en firkantet klods, som om at det er en kop. Dette er et tegn på deres voksende kognitive og kreative evner.

Som en del af deres kognitive og følelsesmæssige udvikling kan jeres barn opleve mere komplekse følelsesmæssige reaktioner under det sjette tigerspring. De kan vise større følelsesmæssig selvbevidsthed og udtrykke glæde, frustration, frygt eller spænding på mere nuancerede måder. Det kan for forældre opleves som om at barnet overdriver følelser.

Husk, at selvom det sjette tigerspring kan have disse særlige kendetegn, kan hver familie stadig have sin egen unikke oplevelse af perioden omkring de 37 uger. Det er vigtigt at anerkende og respektere jeres barns individuelle udviklingsrejse og støtte dem på deres egen måde gennem denne spændende fase - uanset om I tilslutter jer teorien om tigerspring eller ej.

Bemærk at teorien om tigerspring ikke er en anerkendt videnskabeligt underbygget teori, men nærmere skal ses som en rettesnor, som nogle forældre kan finde fortrøstning og støtte i at kende til.