Baby som spiser med ske

Tigerspring 55 uger

Hvis du er på udkig efter information og råd om tigerspring 8, er jeres barn nok lige omkring 1 år gammel. Tillykke med den første fødselsdag for jeres barn og tillykke med at have klaret dig igennem dit første år som forælder. Selvom man måske er ved at have styr på forældrerollen og barnet nu viser mere og mere af deres unikke personlighed, vender man sig aldrig helt til de svære perioder, som nogle kalder for tigerspring.

Det, der i tigerspringsteorien, kaldes for tigerspring 8 er en spændende tid, hvor barnet oplever store fremskridt i deres kognitive og sociale udvikling. Det er ifølge teorien vigtigt at give jeres barn støtte, opmærksomhed og mulighed for at udforske deres omgivelser i denne periode.

Tigerspringteorien er udviklet af hollandske Frans Plooij og Hetty van de Rijt. Teorien beskriver en række mentale og følelsesmæssige spring eller udviklingstrin, som de mener, at spædbørn og småbørn gennemgår i løbet af deres første to leveår. Ifølge teorien oplever børn under hvert tigerspring en intens periode med udvikling og tilpasning, hvor de opnår nye færdigheder og opnår større forståelse for verden omkring dem.

Hvornår begynder tigerspring 8?

Leder du efter svar på: Hvornår begynder tigerspring ved 55 uger?, er svaret, at det kan variere, og at tegnene godt kan starte allerede omkring uge 50 eller 51. Varighed af tigerspring 8 er ca. 4 uger, men ligesom hvornår, det starter kan variere, kan varighed for tigerspring 55 uger ligeledes variere fra 1-4 uger.

Forælder og baby hælder mad fra en klempose ud i en skål

De typiske tigerspring 8 symptomer

Hvert tigerspring er forbundet med specifikke kognitive, motoriske og følelsesmæssige forandringer, som kan give forskellige reaktioner hos dit barn. For tigerspring 55 uger kan symptomer for eksempel være: Øget sensitivitet, humørsvingninger og behov for ekstra støtte og trøst fra deres forældre. Et andet symptom, der beskrives af teorien, er søvnproblemer under tigerspring 8. Derudover oplever flere ligeledes ændringer i spisevaner under tigerspring 8.

De mange reaktioner kan selvsagt give anledning til nogle udfordringer ved tigerspring 8. Det kan tage lidt på forældrenes energi at skulle være endnu mere omsorgsgivende i denne periode, men ligesom tidligere tigerspring, er det blot for en periode, og I skal nok komme igennem jeres eventuelle udfordringer ved tigerspring 55 uger.

De typiske læringer fra ottende tigerspring?

I sidste tigerspring lærte dit barn ifølge tigerspringsteorien at forstå rækkefølger: At gøre nogle bestemte ting i en bestemt rækkefølge, kan føre til noget bestemt - til et mål.

I løbet af tigerspring 55 uger, siger tigerspringsteorien at dit barn opnår en mere kompleks forståelse af, at en forskellig række af handlinger kan resultere i det samme mål. På den måde får de en større forståelse af ting, kan gøres på forskellige måder, og dermed en dybere forståelse af begreber. Det kan for eksempel være begrebet “at spise”. 

Èn række af handlinger til at få noget at spise kan være, at en forælder laver havregrød og serverer det ved bordet. En anden række kan være, at barnet selv tager en snack fra en skuffe, eller at mad bliver serveret på en café. Det er vidt forskellige rækker af handlinger, men de fører alle sammen målet: at få noget at spise. På den måde har jeres barn nu en dybere og mere kompleks forståelse for begrebet: at få mad.

Når dit barn forstår dette, begynder det at ville gøre flere ting mere selvstændigt. Det kan mærkes som forælder i det daglige. Eksempelvis kan det måske være, at det begynder at tage længere tid at komme ud af døren, fordi barnet nu SELV vil.

Hvad kan man som forældre gøre under tigerspring 55 uger?

Ved hvert tigerspring har man en tendens til at spørge sig selv: Hvordan håndterer man tigerspring 8?

Først og fremmest hjælper du dit barn- og din familie - igennem perioden ved at være støttende og omsorgsfuld. Giv, i det omfang det er muligt og sikkert, barnet få lov selv at prøve, det de nu helst selv vil klare. Det kan tage længere tid, men kan i sidste ende give barnet en god læring og stolthed.

Vær tålmodig og støttende: Dit barn kan opleve øget følsomhed og behov for mere opmærksomhed og trøst under tigerspringet. Vær tålmodig og lyttende over for deres behov. Giv dem ekstra kærlighed, trøst og opmærksomhed, når de udtrykker frustration eller utilfredshed.

Andre aktiviteter til at stimulere barnets udvikling under tigerspring 8 kan være at lade barnet lege og hjælpe til med rigtige “voksen-ting” i huset. For eksempel hjælpe til i køkkenet, med rigtige køkkenredskaber eller i haven med rigtige haveredskaber. Selvfølgelig kun med de redskaber, som er sikre for et cirka et-årigt barn at håndtere.

Det er måske ikke det fulde svar på, hvordan man håndterer et såkaldt tigerspring ved 55 uger, men det er råd, der bunder i tigerspringsteorien og som forhåbentlig kan hjælpe jer på vej igennem det ottende tigerspring. 

Husk at hvert barn er unikt, og det er vigtigt at tilpasse dine tilgange og strategier baseret på dit barns individuelle behov og temperament. Vær desuden opmærksom på, at de såkaldte tigerspring er midlertidige faser, og at dit barn med tiden vil tilpasse sig og fortsætte med at udvikle sig til sin egen fantastiske person.

Bemærk at teorien om tigerspring ikke er en anerkendt videnskabeligt underbygget teori, men nærmere skal ses som en rettesnor, som nogle forældre kan finde fortrøstning og støtte i at kende til.