Familie der går på stranden

Tigerspring 60 uger

Tillykke med jeres vidunderlige lille barn er ved at være hele 15 måneder. I jeres rejse som forældre har I allerede stødt på mange spændende milepæle. Og hvis I benytter jer af tigerspringsteorien, har I også allerede klaret de tidligere tigerspring. Tigerspring siges at være intense udviklingsperioder, hvor spædbørn og småbørn gennemgår hurtige og markante fremskridt i deres kognitive, følelsesmæssige og fysiske udvikling. Du kan læse mere om hver af de 10 tigerspring her.

Nu kommer, ifølge teorien, endnu et spring, som er det 9. tigerspring. Det hævdes at opstå omkring uge 60 og være en vigtig overgang for jeres barns sociale forståelse og planlægningsevne. I denne artikel vil vi komme nærmere ind på nogle af de forskellige aspekter af det niende tigerspring og give jer en større indsigt i, hvad I ifølge teorien kan forvente.

Hvad kendetegner det 9 tigerspring?

Det niende tigerspring markerer ifølge teorien en tid, hvor jeres barn begynder at udvikle en dybere forståelse af tid og dét at kunne tænke sig om. Her er nogle symptomer, der kendetegner det niende tigerspring.

Afhængighed: 

Det niende tigerspring kan være præget af en øget trang til afhængighed hos jeres barn. De vil måske ikke udforske deres omgivelser på egen hånd, men vil være helt tæt på sine forældre hele tiden. Dette kan være en udfordring både for jer som forældre og for jeres barn.

Søvnforandringer:

Som ved mange af de tidligere tigerspring kan jeres barns søvn i det 9. tigerspring blive påvirket. De kan have sværere ved at falde i søvn eller vågne hyppigere om natten på grund af de nye følelsesmæssige og kognitive udfordringer, de oplever. Vær tålmodige og forsøg at opretholde en beroligende søvnrutine for at hjælpe dem med at finde ro og hvile.

Du vil nok gerne vide: hvor lang tid varer det 9 tigerspring? Varigheden af tigerspringene kan variere fra barn til barn, men det niende tigerspring siges at strække sig over en længere periode. Dette spring kan ifølge teorien tage op til 5 uger og opleves oftest mellem uge 60 og uge 64 - når dit barn er omkring 15 måneder. Det beskrives i bogen ‘Vidunderlige uger’ som en periode, hvor I kan opleve ændringer i jeres barns adfærd og udvikling.

To børn der krammer

Hvad kan mit barn efter 9. tigerspring?

Her er nogle af egenskaber, som I ifølge teorien vil kunne mærke, efter I er kommet igennem det niende tigerspring.

Efter det niende tigerspring hævder teorien, at jeres barn begynder at udforske følelser gennem leg. De kan for eksempel lege, at en bamse slår sig og græder, hvilket viser deres øgede forståelse for følelser og evne til at efterligne og udtrykke dem.

Jeres barn kan også få en stærk trang til at gøre tingene selv. De kan for eksempel nægte at spise, medmindre de selv må tage maden i munden. Dette udtrykker deres ønske om selvkontrol og selvstændighed. Hvis de ikke får deres vilje, kan det ligefrem udmunde i raserianfald. Dette er en naturlig reaktion på deres voksende behov for udforskning og autonomi.
 

Efter det niende tigerspring begynder barnet ifølge teorien ligeledes at udvikle evnen til at tænke fremad. De kan derfor begynde at overveje og lægge planer for fremtidige handlinger eller begivenheder. Det er tegn på deres stigende kognitive færdigheder og øget forståelse for nogle velkendte aktiviteter i deres dagligdag.

Social udvikling i det 9 tigerspring

Under dette tigerspring siger teorien, at I vil opleve, at jeres barn viser øget interesse for andre mennesker og børn, og begynder at etablere mere komplekse sociale interaktioner. De kan blandt andet begynde at forstå, hvordan man interagerer med jævnaldrende.

Hvad kan man gøre som forældre under niende tigerspring?

Det niende tigerspring, ved 60 uger, er en tid med spændende fremskridt og udfordringer for både jer og jeres barn. Her er nogle tips til at hjælpe jer med at håndtere dette spring:

  • Skab tryghed og støtte: Giv jeres barn en tryg og kærlig atmosfære, hvor de kan udforske deres nye færdigheder og føle sig sikre. Vær lydhøre overfor deres behov for støtte og opmuntring, mens de udforsker deres uafhængighed.
  • Støt uafhængighed: Lad jeres barn udforske deres omgivelser og øve sig på nye forståelser under jeres opsyn. Opfordr dem til at gøre ting selv og træffe beslutninger inden for passende rammer. Dette vil hjælpe med at styrke deres følelse af uafhængighed og selvtillid.
  • Oprethold rutiner: Selvom det niende tigerspring kan medføre ændringer i jeres barns adfærd, er det stadig vigtigt at opretholde nogle faste rutiner. Rutiner skaber forudsigelighed og tryghed for jeres barn, hvilket kan hjælpe dem med at håndtere de nye udfordringer, de står over for.
  • Sørg for god søvnhygiejne: For at hjælpe jeres barn med at håndtere eventuelle søvnforstyrrelser, der kan opstå under dette tigerspring, er det vigtigt at opretholde en sund søvnhygiejne. Skab et roligt og behageligt søvnritual før sengetid og sørg for, at deres sovemiljø er optimalt indrettet til afslapning og søvn.
Barn der sidder i højstol ved bordet

Efter det niende tigerspring hævder teorien desuden, at barnet begynder at udvikle evnen til at tænke fremad. At de nu kan begynde at overveje og lægge planer for fremtidige handlinger eller begivenheder. Det er ifølge teorien tegn på deres stigende kognitive færdigheder og øget forståelse for nogle velkendte aktiviteter i deres dagligdag.

Husk at din babys udvikling er individuel og at ikke alle børn følger tigerspringene. At I oplever et beskrevet tigerspring anderledes, betyder ikke, at dit barn udvikler sig forkert, eller at I som forældre gør noget galt. Det betyder blot at dit barn er helt sit eget og følger sin egen rytme, som I kender bedst. 

Bemærk at teorien om tigerspring ikke er en anerkendt videnskabeligt underbygget teori, men nærmere skal ses som en rettesnor, som nogle forældre kan finde fortrøstning og støtte i at kende til.