Pappa håller om sitt nyfödda barn i armen

Tigerspring 5 uger

De første uger som forældre er én stor blanding af følelser. Tiden kan både være utrolig spændende og fortryllende samtidigt med, at den er skræmmende og overvældende. Der er mange ting, man skal lande i som forældre - både når det kommer til at skulle sørge for et helt nyt liv, men også følelsesmæssigt.

Ofte vil et helt nyfødt barn sove en del og det kan derfor virke voldsomt, når det første tigerspring indtræffer allerede efter 5 uger. At gennemgå et tigerspring betyder ikke, at der er noget galt med dit barn, eller at I som forældre gør noget forkert. Det er helt normalt og heldigvis midlertidigt. 

På denne side kan du se mere om tigerspring 1 og hvordan du kan støtte dit barn bedst muligt. 

Hvad er et tigerspring?

Et tigerspring er i bogen ‘Vidunderlige uger’ defineret som en periode, hvor din babys fysiske og følelsesmæssige sanser tager et stort ryk inden for en kort periode. Det kan betyde, at din baby bliver mere urolig og generelt mere krævende. Det gør de fordi, at det kan være overvældende pludselig at kunne se og sanse verden endnu mere.

Disse udviklingsperioder kaldes af Hetty van de Rijt og Frans Plooij for tigerspring, og indenfor de første 75 uger af et barns liv, kommer de igennem hele 10 tigerspring.

Via observation af småbørn har en antropolog og en udviklingspsykolog undersøgt babyers udviklingsfaser. De mener, at være kommet frem til, at børn indenfor de første ca. 2 år af deres liv gennemgår stort set den samme kognitive udvikling på nogenlunde samme tidspunkter. 

Det er disse tidspunkter, som de har døbt tigerspring. Hvis du kender til tigerspringene, kan du måske som forældre få en lidt større forståelse for, hvad dit barn gennemgår, og dets reaktioner på det udvikling.

Ved hvert spring opnår barnet en ny forståelse af verden og lærer nogle nye fundamentale færdigheder. 
 

Baby i sengen - Semper Nutrition

Tigerspring 1 efter 5 uger

Ifølge teorien sker det første tigerspring sker allerede efter 5 uger. Dette tigerspring er særligt vigtigt fordi det, ifølge tigerspringsterminologien er første gang, at dit barn oplever en ny udvikling og derfor en tid, hvor det kan have ekstra brug for din støtte.

Tigerspring 1 knytter sig især til din babys syn. Indtil videre har dit nyfødte barn kun kunne fokusere på 20-30 centimeters afstand i grå toner. Nu begynder det pludseligt at kunne se farver og nye nuancer.

Det kan gøre din baby mere opmærksom på og interesseret i sine omgivelser. Det kan også gøre dit barn mere uroligt, da det lige skal finde ud af, hvordan man håndterer disse nye sanser.

Det er vigtigt at huske på, at selvom dit barn kan virke mere krævende end normalt, så er det fordi, de oplever en stor udvikling i deres hjerner.

Symptomer og tegn på tigerspring 1

De nye sanser gør, at omgivelserne kan virke overvældende og barnet bliver uroligt eller føler sig usikker.
 

Tigerspring 5 uger gråd: 

Du kan opleve, at dit barn græder oftere og længere, end I er vant til. Det kan også være svært for jer at gennemskue årsagen til gråden - som I måske ellers lige var ved at have styr på.
 

Tigerspring 5 uger appetit: 

Appetitten ændrer sig ofte under et tigerspring. Dit barn kan have sværere ved at koncentrere sig om mad, eller de kan finde tryghed ved at spise eller amme, og derfor spiser endnu mere.
 

Tigerspring 5 uger søvn:

Ofte vil dit barn sove mindre og mere uroligt, når der er så mange nye sanser og indtryk, der skal bearbejdes. 
 
Nogle af disse tegn kan også være forårsaget af udviklingen af barnets indre organer.

Hvad kan du gøre?

  1. Det, dit barn har allermest brug for under tigerspring 1, er tryghed og omsorg.
  2. Giv din baby ekstra meget fysisk kontakt, nærvær og kram. Du kan også vugge dit barn eller bære det mere i slynge, mens du taler eller synger roligt til din baby.
  3. Selvom det kræver ekstra tålmodighed af jer som forældre, så husk at det første tigerspring heldigvis ikke tager mere end et par dage.

Hvad kan du forvente efter tigerspring 1?

Når I sammen er kommet igennem tigerspring 1, kan I glæde jer over, at jeres barn nu kan; holde øjenkontakt længere, er mere opmærksom på omgivelser, reagerer på farver, kan være vågen og aktiv i længere perioder og ikke mindst, at jeres baby nu kan smile mere og mere bevidst.
 

Nu er du godt forberedt til jeres første tigerspring

Med viden om tigerspring 1 er du mere forberedt på, hvad du kan forvente - eller hvad du står i netop nu. Forhåbentligt vil det være lettere for jer at rumme barnets symptomer og ekstra behov for omsorg. 

Du ved også, at springet kun strækker sig over en kort periode, som måske kan give dig den ekstra energi, der ellers er underskud af. 
Husk at din babys udvikling er individuel og ikke nødvendigvis følger tigerspringsteorien. Det gør bestemt ikke dit barn forkert. Det er altid fantastisk at se, hvordan ens barn udvikler sig.

Herunder kan du finde svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om Tigerspring 1
 

Hvor lang tid varer det første tigerspring?

Det første tigerspring kommer allerede ved 5 uger, men tager heldigvis kun et par dage.
 

Hvad er symptomerne i tigerspringet ved 5 uger?

  1. En generelt mere utilfreds baby. 
  2. Dit barn kan græde oftere og længere, hvor det er svært for dig at gennemskue årsagen.
  3. Appetitten kan påvirkes begge veje. Således kan I opleve, at barnet spiser mindre, og ikke kan koncentrere sig om mad eller modsat, at barnet søger ekstra tryghed ved mad eller amning og derfor spiser mere.
  4. Søvnen er ofte påvirket ved, at dit barn vågner oftere og søvnen er mere urolig, fordi at din baby skal bearbejde alle de nye indtryk, som tigerspringet bærer med sig.

Bemærk at teorien om tigerspring ikke er en anerkendt videnskabeligt underbygget teori, men nærmere skal ses som en rettesnor, som nogle forældre kan finde fortrøstning og støtte i at kende til.