Forælder løfter baby op under en blå himmel

Tigerspring 46 uger

Hvis I er ved at være kommet til det 7. tigerspring ved 46 uger, betyder det også, at I hastigt nærmer jer barnets allerførste fødselsdag. Måske føles det ligefrem som om at det første år er gået alt for stærkt og det kan derfor være en overvældende tid som forælder.

At jeres barn oveni dette kan være ved at gå igennem tigerspring 7, kan godt være med til at skubbe lidt til forældreoverskuet. Vi kan dog berolige dig med, at det - ligesom tidligere tigerspring - blot er en fase.

Med en større forståelse for de forskellige faser for udvikling af baby, kan man som forældre bedre håndtere og komme igennem dem.

En naturlig del af barnets mentale udvikling

Konceptet omkring Tigerspring er opdaget og beskrevet af to hollændere, der ved hjælp af deres egne undersøgelser, fandt at børn fra nul til ca. to år gennemgår nogenlunde samme udviklingsmæssige trin, og at det oven i købet sker på cirka samme tidspunkter. Disse tidspunkter, hvor børn og babyer ifølge teorien udvikler nye kompetencer, kaldes Tigerspring. Læs mere overordnet om alle 10 Tigerspring her.

Tigerspring er ifølge bogen ‘Vidunderlige uger’ en naturlig del af barnets udvikling, hvor det oplever pludselige spring i deres mentale og følelsesmæssige udvikling. Selvom disse faser kan være udfordrende for både barnet og forældrene, er det vigtigt at huske på, at de er midlertidige og at de indebærer stor personlig og kognitiv vækst for barnet. Syvende tigerspring siges at være et af de lidt længere og kan vare mellem tre til syv uger.

baby i grøn sparkedragt

Kendetegn og symptomer på tigerspring 7

Ligesom ved tidligere tigerspring, kan man som forældre godt komme til at føle, at man pludselig ikke helt kan genkende sit barn og dets opførsel, som man ellers lige var ved at have fået styr på.
Barnet kan nu begynde at græde oftere, være mere irritabel eller klynke hyppigere og længere tid, end det plejer - uden at de sædvanlige tips og tricks til godt humør igen virker.

Derudover beskrives det, at barnet ved tigerspring 7 kan overdrive følelser bevidst for at få din opmærksomhed. Eksempelvis at barnet overgøre noget, som det ved, at du synes, er sødt - smiler på en bestemt måde med hovedet på skrå og store charmerende øjne eller lignende. Modsat kan det også opføre sig bevidst uartigt, for at få din opmærksomhed.

Jalousi kan også være mere udbredt under dette tigerspring, ligesom en større brug af at sutte tommelfinger kan forekomme.

Hvad lærer mit barn af tigerspring 7?

I det 7. tigerspring siges det, at barnet begynder at lære og udvikle forståelsen for rækkefølge og sekvens. Dette indebærer evnen til at forstå og genkende sammenhængen mellem begivenheder, handlinger eller genstande i en bestemt orden. 

Teorien hævder, at det er ved dette tigerspring, at jeres barn begynder at forstå, at for at opnå noget, må det gøre nogle bestemte ting i en bestemt rækkefølge. Det kan for eksempelvis være at gemme og få fat på et stykke legetøj i en kasse.

Hvor barnet tidligere godt har kunne få fat i samme stykke legetøj i kassen, udvikler barnet ifølge teorien nu en forståelse af rækkefølgen af handlinger der ligger bag. At kassen tages ud, legetøjet lægges ned i kassen og kassen sættes tilbage. Eller at der kan være forkerte og rigtige rækkefølger at lave et stabletårn på, hvis man vil opnå det rigtige mønster.

Teorien hævder også, at det efter dette tigerspring, kan deres børn hente ting, som man som forældre beder dem om at finde frem. Desuden kan nogle opleve at det er i denne periode, at barnet begynder at sige nej, når der er noget, de ikke vil eller “mmmhh” når de vil have mere mad og lignende.

Tips til at håndtere tigerspring 7

  1. Først og fremmest er det vigtigt at være tålmodig. Under tigerspring syv kan dit barn virke mere krævende og udfordrende end normalt. Forsøg at opretholde en rolig og forstående tilgang, når dit barn udviser frustration eller humørsvingninger.
  2. Ved at skabe trygge rammer for jeres barn, giver I det den bedste forudsætning for at komme igennem forandringen. Det vil hjælpe dit barn med at håndtere de nye læringer, som det er ved at opnå.
  3. Forsøg også at tilbyde passende aktiviteter til at stimulere babyens udvikling. Det kan være sanglege og motoriklege, der hjælper dem med at udvikle deres færdigheder.
  4. Under tigerspringet kan dit barn opleve stor frustration og modstand, når de forsøger at mestre nye færdigheder. Vær deres støtte og opmuntring, når de står over for udfordringer. Ros dem for deres anstrengelser og hjælp dem med at opbygge tillid til deres egne evner.

Husk dig selv

Det er desuden vigtigt som forælder at huske på at passe på sig selv. Tigerspring kan være udmattende, så sørg for at tage tid til at hvile, genoplade og finde støtte hos andre forældre eller familie. Når du selv er veltilpas, kan du bedre hjælpe dit barn.

Bemærk at teorien om tigerspring ikke er en anerkendt videnskabeligt underbygget teori, men nærmere skal ses som en rettesnor, som nogle forældre kan finde fortrøstning og støtte i at kende til.