Baby og forælder i madsituation

Tigerspring 26 uger

Som forældre til en baby på omkring et halvt år er I nok ved at have nogenlunde styr på, hvem I er som forældre og begynder at se mere og mere af, hvilken person jeres barn er og bliver. I har også allerede opdaget, at forældreskabet er fyldt med glæde, udfordringer og masser af nye oplevelser. En af de ting I snart vil støde på, er det såkaldte 5. tigerspring, der typisk opstår omkring 26 uger. 

Et tigerspring er et fænomen opfundet af to hollandske undersøgere, og dækker over det, som de betegner for en periode, hvor babyer gennemgår et stort udviklingstrin i deres mentale og følelsesmæssige kapacitet. Konceptet med tigerspring blev introduceret af de to hollændere Hetty van de Rijt og Frans Plooij. Ifølge deres teori oplever babyer 10 spring i deres første 20 måneder, hvor hvert spring markerer en milepæl i deres kognitive udvikling. Læs overordnet om de 10 tigerspring her.

Under et tigerspring opdager og forstår babyer nye ting om verden omkring dem. De begynder at behandle informationer på en mere kompleks måde, hvilket kan påvirke deres adfærd, humør og søvn. Selvom det kan være udfordrende for både babyen og forældrene, er tigerspringene en naturlig del af barnets udvikling og bidrager til deres vækst og læring.

Hvad kendetegner femte tigerspring

Det femte tigerspring er kendt for at være et af de mere udfordrende spring, da det markerer et skift i barnets opfattelse af verden omkring dem. På dette tidspunkt begynder jeres barn at forstå årsagssammenhænge. Dette kan være både fascinerende og frustrerende for dem. 

Det åbner op for en helt ny verden for barnet, men det kan også være overvældende, og påvirke deres adfærd og søvn. Det 5. tigerspring kan vare fra én til fem uger.

Du kender efterhånden mange af tegnene på, at et tigerspring er under opsejling. Det kan for eksempel være: Mere eller anderledes gråd end normalt, ønske om mere opmærksomhed og fysisk kontakt, dårlig søvn, mistet appetit, sutte på tommelfinger, mindre snakkesalighed og større frygt for fremmede.

Derudover oplever flere ved dette tigerspring, at deres barn har mindre lyst til at få skiftet ble. Det kan være ret ubelejligt, når man står der ved puslebordet, og bare gerne vil hjælpe sit barn med at få en ren bagdel.

Forælder putter baby i tremmeseng

Søvn under 5. tigerspring

En af de ting der typisk påvirkes meget i tigerspring 26 uger er søvn. Mange forældre bemærker, at deres baby pludselig har sværere ved at falde i søvn eller vågner hyppigere både fra lure om dagen og om natten. Dette skyldes, at deres hjerne er så optaget af den nye viden og forståelse, at det kan være svært for dem at slappe af og finde ro. 

Husk på at ikke alle babyer vil udvise disse kendetegn på samme måde, da hvert barn er unikt. Men at være opmærksom på de potentielle ændringer i jeres babys adfærd og udvikling kan hjælpe jer med at navigere gennem dette tigerspring med større forståelse og tålmodighed.

Råd til at komme igennem 5. tigerspring

Ifølge teorien er tigerspringene en naturlig del af jeres barns udvikling, men det kan være en udfordrende tid for både jer og jeres baby. 

Derfor er et af de første råd til jer som forældre: At være tålmodige og forstående over for deres ændrede adfærd og humør. Det kan selvfølgelig være svært, men prøv at skabe en rolig og kærlig atmosfære, hvor de føler sig trygge og støttet. Gentagende ritualer som et varmt bad, en beroligende sang eller historie kan for eksempel hjælpe med at berolige nogle børn og forberede dem til at skulle falde i søvn.

  1. Tilpas jeres forventninger 

Under tigerspringet kan jeres baby have brug for mere opmærksomhed og nærhed. Vær parate til at tilpasse jeres daglige rutiner og forventninger til deres behov. Giv dem ekstra tid og kærlighed, selvom det kan betyde, at andre opgaver bliver nedprioriteret for en tid.

  1. Vær fleksible med jeres daglige planer

Under tigerspringet kan jeres baby være mere krævende og have brug for ekstra opmærksomhed og nærvær. Vær fleksible med jeres daglige planer og forventninger til, hvad I kan nå. Prioriter jeres babys behov og husk at denne fase er midlertidig.

  1. Sørg for at tage vare på jer selv

Det kan være udmattende at støtte jeres baby gennem tigerspringet, så sørg også for at tage vare på jer selv som forældre. Det kan være en udfordrende tid, og I kan føle jer trætte og overvældede. Sørg for at få tilstrækkelig hvile, når det er muligt. Søg støtte fra jeres partner, familie eller venner, og del byrden med at håndtere denne fase sammen.
 

Dét kan dit barn efter 5. tigerspring

Efter at have gennemgået det femte tigerspring vil jeres barn have opnået nye udviklingsmæssige færdigheder. Her er nogle typiske milepæle, der kan være forbundet med dette spring.

Forbedret kognitiv forståelse

Ifølge teorien udvikler jeres barn, under det femte tigerspring, en øget evne til at forstå årsagssammenhænge. I ‘Vidunderlige uger’ beskrives det, hvordan de kan begynde at identificere, hvordan forskellige ting og handlinger er relateret til hinanden. Det kan for eksempel være, at de begynder at forstå, at hvis de putter et stykke legetøj i en kasse, og vender den på hovedet, falder legetøjet ud igen. Derfor kan de forsøge at gøre dette mange gange i træk, for at sikre sig, at de har forstået årsagssammenhængen rigtigt.

Øget nysgerrighed og udforskning

Som en del af deres udvikling kan jeres barn også udvise større nysgerrighed og interesse for deres omgivelser. De kan være mere ivrige efter at udforske og lære om nye ting omkring dem ved at røre, smage og undersøge med deres sanser.

Kommunikative fremskridt

Under tigerspringet kan jeres barns kommunikationsevner også udvikle sig. De kan begynde at lave flere lyde, forsøge at efterligne nogle ord og udvise større interesse for samtale. 

Husk, at selvom tigerspring kan være udfordrende, er de ifølge teorien også en vigtig del af jeres barns udvikling. Prøv at se det som en spændende tid, hvor I får lov til at være vidne til jeres barns fremskridt og læring.

Bemærk også at nogle børn udvikler sig hurtigere eller langsommere end andre, og nogle milepæle kan opnås tidligere eller senere end forventet. Udviklingen hos børn sker i deres eget tempo, og sammenligninger med andre børn er ikke nødvendige -uanset om I benytter teorien om tigerspring eller ej.

Husk at din babys udvikling er individuel og at ikke alle børn følger tigerspringene. Det kan derfor være svært at svare på: hvor længe varer 4. tigerspring for netop dit barn. At et tigerspring har forskellig varighed eller opleves anderledes, betyder ikke, at dit barn udvikler sig forkert, eller at I som forældre gør noget galt. 

Bemærk at teorien om tigerspring ikke er en anerkendt videnskabeligt underbygget teori, men nærmere skal ses som en rettesnor, som nogle forældre kan finde fortrøstning og støtte i at kende til.